Vänsterpartiets historieförfalskning och Lars Ohlys mörka förflutna (Uppdrag Granskning)

Size 712.514 MB   0 seeders     Added 2011-01-11 06:57:00

Stream torrent
Starting‥ You need BitLord! Get it from 1BitLord.com
To download or stream you need BitLord. Visit them at BitLord.com
Detta är Janne Josefssons reportage om Vänsterpartiet och Lars Ohly.

Den bild Lars Ohly vill ge av sig själv, är den av politikern som alltid kämpat för demokratiska fri- och rättigheter. När Uppdrag granskning synar den bilden visar den sig innehålla flera sprickor.

Han har vid flera tillfällen, i intervjuer och egna artiklar, mycket tydligt markerat sin inställning för kommunistländerna i öst, och med bristande syn på demokrati. Ännu på 2000-talet har Lars Ohly svårt att kritisera det gamla Sovjetsystemet och be om ursäkt för det egna partiets agerande under den här perioden.

Lars Ohly har själv mycket framgångsrikt lyckats skriva sin egen historia så att många medlemmar tror att han aldrig försvarat östdiktaturerna, men än idag står Vänsterpartiet för bristande syn på demokrati, frihet och mänskliga rättigheter. Än idag, 20 år efter murens fall, förespråkar man planekonomi, förstatligande av privat egendom och inskränkningar i medborgarnas fri- och rättigheter.

\"Jag står för en modern leninism baserad på klasskamp.\"
Lars Ohly, våren 1999. Intervju i engelska tidskriften Renewal

\"När upphörde de socialistiska staterna i Östeuropa att spela en positiv roll för den västeuropeiska arbetarklassen inställning till socialismen?\"
Fråga från Lars Ohly efter en ledare i Ny Dag som ifrågasätter de socialistiska staternas positiva roll.

\"Kuba är ett fantastiskt exempel på hur man under mycket fattiga förhållanden kan uppnå folkligt deltagande och ekonomisk rättvisa.\"
Lars Ohly, Dagens Politik 27/12 1996

\"De socialistiska staterna utgör genom sin existens och sitt exempel ett bålverk för freden och socialismens sak i världen.\"
Lars Ohlys tal till KU kongressen 1983

\"Vi får aldrig acceptera ett demokratibegrepp som står höjt över klasskampen.\"
Lars Ohly, debattinlägg i Kommunistisk ungdoms interna tidning 1983

\"Inskränkningar i demokratiska fri- och rättigheter kan användas i arbetarklassens intresse.\"
Lars Ohly, debattinlägg i Kommunistisk ungdoms interna tidning 1983


http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=15777&a=264856

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=13038&a=265923&lid=art_264856&lpos=extra_6Jag har lagt upp delar från dokumentären på YouTube:


Se mer Vänsterkritik på min YouTube-sida:
/EnEvighet7
Uppdrag Granskning - Vänsterns Historieförfalskning del 2 av 2.avi.avi 712.514 MB
Gathering some info...

Register and log in Isohunt and see no captcha anymore!

4000 symbols left
Hash 3F14C1B5D4E765ACB421EF6B376BF34E5AA9A31C