Projektowanie stron internetowych G?ogów 1.0

Size 2.823 MB   0 seeders     Added 2011-02-01 15:28:30

To download or stream you need BitLord. Visit them at BitLord.com
Agencja reklamowa, interaktywna i webdeveloperska 2om. Zajmujemy si? szeroko rozumian? kreacj? wizerunku i identyfikacj? wizualn? naszych klientów, reklam? i promocj? nakierowan? g?ównie na nowe media, tworzeniem serwisów, sklepów i stron internetowych oraz projektowaniem ró?nego typu grafik pocz?wszy od logotypów i szablonów stron, ko?cz?c na wizytówkach i reklamach wielkoformatowych. Wdra?amy kompletne rozwi?zania webowe, oparte o nasze autorskie oprogramowanie, modyfikujemy istniej?ce ju? aplikacje i strony klientów oraz projektujemy aplikacje internetowe o bardzo konkretnych przeznaczeniu. Prowadzimy tak?e us?ugi hostingowe na potrzeby naszych klientów. Dzia?amy na terenie zag??bia miedziowego, G?ogów, Leginica, Polkowice, Lubin, Leszno, Zielona góra, Wschowa.System Requirements: Internet Explorer
projektowanie-stron-internetowych-g-ogów-1.0.exe 2.823 MB
Gathering some info...

Register and log in Isohunt and see no captcha anymore!

4000 symbols left
Hash 20e83dbaf5a7d8ab2fb6346c13488764baaf9f49