Alf Hambe - Annu en sang om den grona dimmans skog 1997

Size 291.918 MB   0 seeders     Added 2011-07-13 01:47:41

Stream torrent
Starting‥ You need BitLord! Get it from BitLord.com
To download or stream you need BitLord. Visit them at BitLord.com
Alf Hambe - Annu en sång om den gröna dimmans skog 1997
(Stockholm Phono Suecia)
 1. Himlaträd
 2. På Anglarna I Alphtar
 3. Namn I Askestam
 4. Cafe De La Paix
 5. Jag Heter Parsifal
 6. Singoalla Spår I Sand
 7. Duvan I Avignon
 8. I Molom Vid Människodalen
 9. Caramolegos I Massilia
10. Vinterträdgård
11. Hebridisk Vals
12. Glöm Ström II
13. Vad Viskar Den Vandrande Vinden
14. Markisinnan I Santa Maria Di Castellabate
15. Ingeland
16. Hitteblomst
17. Annu En Sång Om Den Gröna Dimmans Skog
- - -
Alf Hambe föddes 24 januari 1931 i Rävinge, en församling belägen mellan Halmstad och Falkenberg. Efter sexårig folkskola i Rävinge och fortsatta studier vid läroverket i Halmstad med studentexamen 1951, följde lärarexamen 1954 i Helsingborg. Lärareyrket har han utövat, dock kortvarigt och främst som vikarierande skollärare i bl a Kinds härad samt i Göteborg. Han ägnade sig under dessa år även åt självstudier inom musikområdet, främst pianospel och populärmusikaliskt vetande (bl a repertoarkännedom). Under några år spelade han främst jazzmusik, boogie-woogie, blues och s k tradjazzmusik. Det var som jazzpianist i Helsingborg han scendebuterade offentligt.Vid Göteborgs Universitet bedrev han även studier i litteratur-historia. Parallellt med bokliga studier studerade han i olika perioder även luffarlivet vid vad man brukar kalla Vägarnas Universitet. Han har alltså liftat, lodat och jobbat sig fram i samtliga fem världsdelar. Naturligtvis prövade han därvid även livet till sjöss, mönstrade på ett fartyg som diskare men avancerade snabbt till rollen som mässkalle i båtens besättnings-mäss. Allt nyttiga och ovärderliga erfarenheter för en blivande diktare.
Tidigt i livet upptäckte han vispoesi och folksång samtidigt som han noterat sin egen begåv-ning och lust för att skriva och berätta. Gärna inom fabulerandets vidsträckta område. Det är där grunden läggs för Hambes kommande, egensinniga geografi med magiska platser befolka- de av magiska personager, Molom, Gröne Greven, Vraga, Alphtar. I samlingen Den Gröna Dimmans Skog finner man än flera skapelser under sina fantasieggande rollnamn.
I tjugoårsåldern upptäcker han gitarrens uttrycksmöjligheter. Därmed får hans visdiktning och komponerande sin definitiva start. Men pianots klaviatur är honom alltjämt ett viktigt verktyg i ackordbyggandet av hans kompositioner. På scenen framträder han dock oftast med gitarr.
Alf Hambe ser 1962 som sitt officiella debutår som komponerande och diktande yrkesartist. Då utkom nämligen samlingen och sångberättelsen Astronaut Till Häst. Ett år tidigare hade han såväl radio- som tevedebuterat som vissångare. För teve handlade det om några barnpro-gram, en liten början måhända men som snart förde honom till nationell etablering för också en vuxenpublik.
Egentligen hade han redan 1959 framträtt med vissång på Sjömanshemmet i Göteborg
men det är 1962 som Alice Babs på skiva lanserar hans visa Månbubblor. Kort tid efter den lanseringen sångdebuterade han själv som skivartist; en EP med visor från debutsamlingen. Med den debuten följde snart en lång rad av nya visor och vissamlingar, flertalet vanligen med skivlansering som följd: Visa i Molom från 1965, Gröne Greven 1967, Vraga-Visor 1969, Fyra vindarnas Hus 1972, Se Dig I Vågspegeln 1975, Soria Moria Vilse Per 1976, Vem Blåser I Flöjt Från Undrans Land 1978, Unica-box 1980, Atra-Jungfrun 1981, Ingeland-Annorstädes 1985, Svindelskalle 1986, I Vidundrans Hus 1989, Annu En Sång Om Den Gröna Dimmans Skog 2001.
Inom samma tidsperiod har bl a även tillkommit dikt- och kortprosasamlingen Molom - En Värld I Belums Tecken från 1978, romanen Sagan Om Ingeland på bokförlaget Atlantis 1984, sångtexter till körverken I Välsignan Och Fröjd från 2001 samt Requiem från 2007.
Separat har också utgivits visan Mellan Regn Och Sol, insjungen 1964 av Alice Babs. Den har fått engelsk text av den svensk-amerikanska skådespelerskan Signe Hasso under titeln Yonder In Molom. För program i radio och teve skrev Hambe under ovan nämnda år en rad av visor, främst avpassade för yngre lyssnare. Barnpjäsen Teaterlek skrevs dock för Riksteatern. För samma teaters fickmusikal All Vår Början skrev Hambe även fem visor.
Teatermediet har lockat honom att också tonsätta 23 stycken vistexter ur skådespelaren och författaren Kent Anderssons fatabur. En stor del av dem ingick i SVTs serie Blå Gatan, fyra av dem utgjorde det vismusikaliska inslaget i Anderssons succepjäs Flotten. För den tjeckiska teaterpjäsen Trasballaden skrev Hambe samtliga svenska vistexter. Bakgrundsmusiken (till gitarr) för de fem teveavsnitt med författaren Walter Dicksons rim-ramsa Vilde Bill Will som sändes våren 1968 är ävenledes de en frukt av Alf Hambes kompositoriska flit.
Alf Hambe blev SKAP-medlem 1964. Samma år tilldelades han SKAPs stipendium, 1965 erhöll han stipendium ur Fritz Gustaf Grafströms Minnesfond. Från Fred Winters Minnes-fond erhöll han 2000 års stipendium, Evert Taube-priset tilldelades han tvenne (!) gånger. Aven Ferlinpriset återfinns i den imponerande raden. Bland de senare stipendierna finner man Fred Akerströmpriset som tillföll honom 2007. När detta skrives på nyåret 2008 når oss den glädjande nyheten att Alf Hambe, hedersledamot av Svenska Visakademien, i Stockholm den 28 januari 2008 ur vår konung Hans Majestäts hand ska emottaga medaljen för Vetenskap och Forskning, Litteris et artibus. Sveriges förnämsta belöningsmedalj! Den utdelas av kungen för litterära och konstnärliga förtjänster, i dag främst till sceniska artister och skapare av musik och lyrik. Alf Hambe är den första svenska visartist och -kompositör som vederfarits denna lika ovanliga som ovanskliga hedersutmärkelse.
Hambes hemsida i datorvärlden är inbjudande till både bild och text. Man möts av ett: Välkommen In! till en värld i Belums tecken! En värld du tar dig fram i på slingrande stigar i sällskap med Vilse Per och Odyssevs - eller nån annan som man kan möta i en värld i Belums tecken.
På hemsidan presenterar han också några av sina personager och de trollska riken han låter dem befolka och verka i. Ordet Molom är för övrigt,enligt Hambe, en trollruna, denna trollruna har, alltsedan den första gången framsades, visat sig ha en inneboende kraft att skapa en mytologisk värld omkring sig. Men Molom är också ett gränsland med fritt flytande gränser - ett gränsland mellan verklighet och fantasi - ett havrike.
Webbplatsen administreras f ö av Dahlbergs Förlag, Stockholm. Det förlag som sedan länge marknadsfört Alf Hambes okonventionella ordekvilibristik och fantasifyllda melodislingor.
Alf Hambe har bl a kallats Ordmålaren Vid Västerhavet. En bok med den titeln har 2005 utkommit på förlaget Tre Böcker, Göteborg (Redaktion Anita Ring & Sid Jansson).
I även Alf Hambes namn har ett stipendium skapats men eftersom han själv vid 75 års ålder alltjämt framträder på visfestivaler och i media får även han uppleva sötman av att fortfarande vara populär och eftersökt. Sålunda tilldelades han vid 2007 års Visfestival i Västervik stipendiet Till Fred Akerströms Minne.
Bland de artister som begåvats med Hambes eget namngivna stipendium märks göteborgaren Martin Bagge, tillika arrangör för cdn Till Undrans land, där Alf Hambe med kör sjunger 15 visor ur sin produktion. Bagge blev Hambestipendiat 2001. Jan-Olof Andersson heter en annan väletablerad visartist som erhållit Alf Hambes stipendium. En västgöte och visartist med viss anknytning till även Hallands kust, ofta sedd också i Moloms grannskap och vid visfestivalerna i Steninge.
Bland Alf Hambes många kompositioner finns det speciell anledning att särskilt nämna hans Säg Vad Blir Det Av Oss. Den uppmärksammades av Cornelis Vreeswijk som skrev en holländsk översättning av Hambes text och spelade in den på skiva. På cd-albumet Cornelis I Saltis 1967 finns både Hambes originaltext och Vreeswijks översättning - Waar Gaan Wij Naar Toe Onze Dood - med. Självklart sjunger Hambe sin svenska text, lika självklart sjunger Vreeswijk sin holländska översättning av den, båda till eget gitarrackompanjemang.
Som klassiker i Hambes digra visproduktion räknar man, i urval, Visa I Molom, Kajsas Udde, Orgeln På Vinden samt Gröne Greven och Näckaspel. Det senare är ett odysse-requiem, betitlat Nu Ar En Dag Framliden med undertiteln En Lovsång Till Livet, som Alf Hambe också kan sätta upp på sin imponerande verklista. Det har tillkommit i samarbete med folkmusikern och riksspelmannen Hans Kennemark. För det instrumentala svarar en kvintett av spelmän. Kennemark är även delaktig i den tidigare nämnda I Välsignan Och Fröjd.
Alf Hambe och hans musik har tidigare presenterats av Bengt Haslum i den 1976 tryckta SKAPs Personguide. Sedan dess har mycket nytt tillkommit ur diktarbostaden vid Steninges strand och dess omgivande tångdoftande strandängar, kådrika kryptallar och björnbärsfyllda buskage. Ett havrike med vidsträckta landamären, ett rike för en poet, kompositör och vissångare som Alf Hambe, tillika mästerlig ordinnovatör. Det ovan tillskrivna är således en redigerad fortsättning på den ursprungliga, tryckta Personguiden. (Bengt Nyquist på uppdrag av STIM/Svensk Musik)
- - -
 
Alf Hambe - Annu en sang om den grona dimmans skog 1997/01-Himlaträd.flac 11.111 MB
Alf Hambe - Annu en sang om den grona dimmans skog 1997/02-På ängarna i Alphtar.flac 17.677 MB
Alf Hambe - Annu en sang om den grona dimmans skog 1997/03-Namn i askestam.flac 16.495 MB
Gathering some info...

Register and log in Isohunt and see no captcha anymore!

4000 symbols left
Hash bfe6ab0ce079b63476539fa4d5eaf76339197be6