Tage Danielsson - Postilla - Svensk

Size 166.999 MB   0 seeders     Added 2011-07-16 02:35:36

Stream torrent
Starting‥ You need BitLord! Get it from 1BitLord.com
To download or stream you need BitLord. Visit them at BitLord.com
Här bjuds ett rent profant alternativ till kyrkan, helt utan religiösa inslag. Texter och betraktelser för var och en av årets alla söndagar, skrivna av en av våra mest allvarliga humorister.
 
När femdagars arbetsvecka infördes fick Tage Danielsson ingivelsen att flytta den kristna högmässan till lördagen eftersom en modern människa med femdagarsvecka måste vara övertygad om att Gud skapade världen på fem dagar och sedan tog långledigt över veckoslutet. I brådrasket blev därför inte världen så lyckad som man skulle önskat. En teori som så klart får praktiska konsekvenser.
 
"Och för prästerna själva skulle förslaget innebära fria söndagar; det har ju länge framstått som en social orättvisa att just den yrkeskategori som tror på söndagen som vilodag ska behöva arbeta just då." 
 
"Folk har ju många andra intressen än just kristendom, och det vore inte mer än rätt att olika sammanslutningar, intresseorganisationer och pressure groups i vårt samhälle fick dela upp årets 52 söndagar mellan sig på ett procentuellt kvoterat representativt demokratiskt sätt ... Detta förslag behöver alls inte ha någon menlig inverkan på prästerskapets möjligheter att göra sig hört. Eftersom vi ju har två vilodagar kunde den religiösa högmässan lämpligen flyttas över till lördagarna. För kyrkans män borde detta vara en idealisk lösning." Och detta av flera skäl som finns att läsa om i förordet.
 
Alla dessa femtiotvå "ensidiga konversationer med allmänheten" följer en kyrklig ritual så att kyrkobesökaren ska känna igen sig. Inledningsvis med en textläsning som följs av församlingssång som följs av en predikan. Allt som berör vår vardag avhandlas: enfald, stress, könsroller och nykterhet, ända fram till "Den breda massans söndag" och "Den sista söndagen på det gamla året". 
001 - Tage Danielsson - Postilla.mp3 21.135 MB
002 - Tage Danielsson - Postilla.mp3 20.994 MB
003 - Tage Danielsson - Postilla.mp3 20.843 MB
Gathering some info...

Register and log in Isohunt and see no captcha anymore!

4000 symbols left
Hash EF2D7CA5E2059310E65EDDAFB2C2AA17EB9F0086