Frifot - Flyt 2007

Size 341.775 MB   0 seeders     Added 2011-07-18 00:40:52

Stream torrent
Starting‥ You need BitLord! Get it from 1BitLord.com
To download or stream you need BitLord. Visit them at BitLord.com
Att kalla en svensk folkmusiktrio för världsstjärnor kanske kan tyckas övermaga, men när det gäller Lena Willemark, Ale Möller och Per Gudmundson som tillsammans utgör Frifot, ligger påståendet faktiskt inom det rimligas gränser. Såväl tillsammans, som på egen hand, och i andra konstellationer som Nordan-projektet, har dessa tre flyttat fram positionerna internationellt för en del av det svenska musiklivet som även här hemma allt som oftast får finna sig i att betraktas som marginell. Det talas sällan om folkmusik och folkmusikgrupper när den svenska musikexporten och dess framgångar diskuteras men faktum är att de tre i Frifot varit drivande bakom produktioner som under de senaste tio åren sålt i mer än sexsiffriga antal, i Europa, USA, Asien och Latinamerika. En tydlig bild av hur stor uppmärksamheten utomlands faktiskt har varit för den nya svenska folkmusikvågen är att det både ute i övriga Europa och i USA under det senaste åren etablerats festivaler helt dedikerade till svensk folkmusik.
Bland storheterna på den svenska folkmusikscenen intar Frifot en särskild position. Anda sedan gruppens bildande 1987 har Frifot varit främst bland de som verkar på den mer traditionella delen av denna scen. Inte alldeles märkligt med tanke på att Frifot består av tre av de mest färgstarka profilerna i den svenska folkmusiken. Allesammans med en djup förankring i traditionen, och allesammans drivna av en lust att omsätta dessa kunskaper i nuet och att föra den traditionella musiken vidare, att göra den tillgänglig för dagens publik och inte minst även för en publik utanför de vanliga folkmusikkretsarna.
Till grund för Frifots internationella ryktbarhet ligger gruppens omfattande turnerande. Utöver Skandinavien har bl a Slovakien, Polen, England, Tyskland, Belgien, Holland, Frankrike, Italien, Spanien, Portugal, Osterrike, USA och Indien besökts. Inte minst har den amerikanska publiken tagit Frifot till sitt hjärta under de senaste årens flitiga besök i USA. 
Frifot består av:
Per Gudmundson
/fiol, säckpipa, sång
En av våra mest uppskattade och respekterade spelmän, på egen hand såväl som i olika konstellationer. Musikalisk hemvist är Rättvik vars rika fioltraditioner utgör grundton och inspirationskälla till en personlig spelstil som beskrivits som på samma gång kraftfull och lyrisk. Per har också på ett avgörande sätt bidragit till att blåsa nytt liv i den svenska säckpipetraditionen. I juli 2006 mottog han Zornmärket i guld, en utmärkelse som utdelas till synnerligen framstående traditionsbärare.
Ale Möller
/mandola, flöjter, harpa, sång
Mångmusikanten som på krokiga musikaliska vägar sökt sig hem till den svenska traditionsmusiken. Där har han blivit en centralgestalt i sökandet efter nya klanger och uttryck. I lyhört samspel med olika traditionsspelmän har han introducerat nya instrument i låtspelstraditionen, samtidigt som han fördjupat sig i äldre folkmusikinstrument som sälgflöjt, spelpipa, horn och skalmeja. Ale har också gjort sig känd för sina lyckosamma korsbe-fruktningar av den svenska folkmusiken med olika musikaliska genrer och musik från andra delar av världen
Lena Willemark
/sång, fiol, flöjt
En av våra stora sångerskor, stadigt förankrad i folkmusiken hemifrån Alvdalen i Dalarna. Dess skatt av egensinniga låtar och visor förvaltar hon både som fiolspelman och, framförallt, som en mycket personlig sångerska med ett uttryck som inte låter sig begränsas av genre-etiketter. Lenas Willemarks betydelse som stilbildare och inspirationskälla för den nya generationen svenska folksångerskor går inte att överskatta. (frifot.se)
Frifot - Flyt 2007
(Stockholm Amigo)
 1. Kappa Grå
 2. Gummistöveln
 3. Vildfågel/Härjedarlingarna
 4. Min sol
 5. Polska efter Ollas Per
 6. Gammelspaken
 7. Höst eller vår
 8. Hobergsgubben
 9. Tyskan
10. Svedins polska
11. Jag lyfter mina händer
12. Gånglåt efter Ewert Ahs
13. Sommarvalsen
14. Polska på kohorn
15. Aftonkoral
16. Enhörningen
17. Stenbocken
18. Regnets tid/Täpp Jons polska
19. Stäv/Slit- och slängpolska
20. Skomakarens vals
 
Frifot - Flyt 2007/01-Kappa Grå [Gray Coat].flac 16.118 MB
Frifot - Flyt 2007/02-Gummistöveln [The Rubber Boot].flac 11.039 MB
Frifot - Flyt 2007/03-Vildfågel-Härjedarlingarna [Wild Bird-Härjedarlings].flac 24.97 MB
Gathering some info...

Register and log in Isohunt and see no captcha anymore!

4000 symbols left
Hash ac019d3ce5b1f26a679f402cfda838a2c604c540