Fantasy Town Android QVGA HVGA WVGA v 1 1 9-SyA

Size 128.792 MB   0 seeders     Added 2012-02-17 08:46:13

To download or stream you need BitLord. Visit them at BitLord.com


____ _
/ ___| _ _ /
___ | | | | / _
___) | |_| |/ ___
|____/ __, /_/ _
|___/

SyA PRESENTS
Release:.................:CONTRACT KILLER (C) Glu Mobile
Size:....................:122 MB
Version:.................:QVGA / HVGA / WVGA
Resolution:..............:320x240 / 480x320 / 480x800
SDFiles:.................:YES
Date:....................:16.February.2012
Version:.................:1.1.9
Genre:...................:FPS
Android Market:..........:market.android.com/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftFVHM
App Brain:...............:appbrain.com/app/fantasy-town/com.gameloft.android.ANMP.GloftFVHM
Rating:..................:Android Market (4.7) App Brain (4.6)


Ü Ü
Ü²Ü ß²ß ß²ß Ü²Ü
ܲ²ÛÛÛÜ ßßÜÜÜÜ ÜÜÛßßß ßßßÛÜÜ ÜÜÜÜßß ÜÛÛÛ²²Ü
ßß²²ÛÜßßÛÛÜÜÜ ÜÜÜÛÛ RELEASE NOTES ÛÛÜÜÜ ÜÜÜÛÛßßÜÛ²²ßß
ß²ÛÜ ÜÛÜ ßÛÜÜ ÜÜÛß ÜÛÜ ÜÛ²ß
Ü Þ²ÛÝ ß ß ÞÛ²Ý Ü
ܲ²ÜÜÛÛß ßÛÛÜܲ²Ü
ßß ßß

Somewhere between your dreams and reality lies a place where creatures
of your imagination are given life to create your own personal fantasy world!
Guide your villagers in unearthing treasure, farming exotic plants and
building a thriving village of your own design.


Ü Ü
Ü²Ü ß²ß ß²ß Ü²Ü
ܲ²ÛÛÛÜ ßßÜÜÜÜ ÜÜÛßßß ßßßÛÜÜ ÜÜÜÜßß ÜÛÛÛ²²Ü
ßß²²ÛÜßßÛÛÜÜÜ ÜÜÜÛÛ INSTALLATION NOTES ÛÛÜÜÜ ÜÜÜÛÛßßÜÛ²²ßß
ß²ÛÜ ÜÛÜ ßÛÜÜ ÜÜÛß ÜÛÜ ÜÛ²ß
Ü Þ²ÛÝ ß ß ÞÛ²Ý Ü
ܲ²ÜÜÛÛß ßÛÛÜܲ²Ü
ßß ßß

1. Copy com.gameloft.android.ANMP.GloftFVHM in SDCard/Android/Data/
2. Install the application and Enjoy!!
SyA Team 2012
sysapp.blogspot.com
com.gameloft.android.ANMP.GloftFVHM/files/.nomedia 0 B
com.gameloft.android.ANMP.GloftFVHM/files/anims/.nomedia 0 B
com.gameloft.android.ANMP.GloftFVHM/files/anims/ch_tintin_ladder-move-up.anim 10.566 KB
Gathering some info...

Register and log in Isohunt and see no captcha anymore!

4000 symbols left
Hash 4C9F5FCD42E9F93C99A8E61D2398F134182F3BB3