Kunfab Skampaumlrsampaumlter - Omvamparingrdnad vid psykisk ohampaum

Size 9.573 MB   1 seeders     Added 2012-03-22 02:30:59

To download or stream you need BitLord. Visit them at BitLord.com
Fler böcker går att hitta på kunskapsfabriken.nu. Kom ihåg att seeda så att fler kan ta det av fri kurslitteratur!
Ingela Skärsäter (2010)
Omvårdnad vid psykisk ohälsa? på grundläggande nivå presenterar översiktlig kunskap om psykisk ohälsa, psykiatriska sjukdomar och individers problematik rörande psykisk ohälsa. Den första delen fokuserar på de mest förekommande ohälsoproblemen inom psykiatrisk vård. Bokens senare del belyser viktiga områden som har betydelse för hur vården kring patienten kan förstås och hanteras, såsom vårdens miljö och organisation, attityder kring psykiska dilemman, närståendes medverkan och kvalitets arbete inom psykiatrisk vård. I bokens fokus står den unge, den vuxna och den äldre individen och dennes problematik. 
Omvårdnad Vid Psykisk Ohälsa - På grundläggande nivår - Ingela Skärsäter.pdf 9.573 MB
Gathering some info...

Register and log in Isohunt and see no captcha anymore!

4000 symbols left
Hash 65875772E949BE348E1A00FFC5198BCE92368079