F.Stręk - Mieszanie i mieszalniki WNT 1971 pdf pl

Size 12.037 MB   4 seeders     Added 2012-10-26 22:20:38

To download or stream you need BitLord. Visit them at BitLord.com
stron: 377
jakość pdf: skan monochromatyczny 300 DPI + warstwa tekstu
W książce opisano podstawowe typy mieszalników cieczy oraz materiałów
ziarnistych. Rozpatrzono zagadnienia hydrodynamiczne
występujące podczas mieszania cieczy, podano sposoby obliczania
mocy mieszania, jak również omówiono wpływ intensywności mieszania
na wymianę ciepła i masy.
Książka jest przeznaczona dla inżynierów chemików i mechaników
zatrudnionych w biurach projektowych oraz w przemyśle. Mogą
z niej również korzystać studenci wydziałów chemicznych i mechanicznych
politechnik specjalizujący się w budowie aparatury chemicznej.
66.063.8
[image=re6dyVontS]
F.Stręk - Mieszanie i mieszalniki WNT 1971.pdf 12.037 MB
Gathering some info...

Register and log in Isohunt and see no captcha anymore!

4000 symbols left
Hash FE35827067307D498C038820CE91952BD009DAFE