F. Leja - Rachunek różniczkowy i całkowy pdf PL

Size 121.463 MB   0 seeders     Added 2012-11-03 01:21:31

To download or stream you need BitLord. Visit them at BitLord.com
F. Leja - Rachunek różniczkowy i całkowy, Wydanie szóste 1963 PWN; BIBLIOTKKA MATKMATYCZNA TOM 2
pdf: skan w skali szarości 200 DPI, stron: 469

PRZEDMOWA
Książka niniejsza obejmuje rachunek różniczkowy, rachunek całkowy
i elementy równań różniczkowych w zakresie zmiennych rzeczywistych. Zakła-
dam w niej znajomość matematyki elementarnej wraz z teorią liczb niewymiernych.
Wobec znacznych trudności wydawniczych powstałych po wojnie książka nie
mogła być obszerna i dlatego metoda wykładu jest zwięzła. Dowody twierdzeń są
krótkie, czasem tylko szkicowane. Znaczna ilość figur oraz przykładów i ćwiczeń
(ponad 400) wraz z rozwiązaniami ma na celu ułatwienie zrozumienia tekstu i daje
możność sprawdzania nabywanych wiadomości.
Rękopis przeglądali i poczynili szereg cennych uwag pp. dr A. Bielecki i dr Z. Za-
horski. Składam Im za to szczere podziękowanie.

PRZEDMOWA DO WYDANIA VI
Wydanie niniejsze różni się od wydania V drobnymi uzupełnieniami i usunię-
ciem szeregu błędów drukarskich. Przeprowadzenie dokładnej korekty wydania V
zawdzięczam magistrowi Tadeuszowi Staniszowi. asystentowi Katedry Astronomii
[TJ, za co składam Mu szczere podziękowanie.

[image=6KpTXqx7it]
F. Leja - Rachunek różniczkowy i całkowy.pdf 121.463 MB
Gathering some info...

Register and log in Isohunt and see no captcha anymore!

4000 symbols left
Hash 72CCE352E5032617E6B542593B82DA32D89F2FC7