WK KOBUSZKIN - Metodyka rozwiązywania zadań z fizyki PWN 1975 pdf PL

Size 8.095 MB   4 seeders     Added 2012-11-05 17:20:35

To download or stream you need BitLord. Visit them at BitLord.com
pdf: skan czarnobiały 600 DPI, warstwa tekstu, 281 stron

Mechanika, Ruch drgający i falowy, Termodynamika
Książka ta jest pomyślana jako metodyczna pomoc dla nauczycieli fizyki, studentów młodszych lat wyższych uczelni (przede wszystkim pedagogicznych), a także dla uczniów starszych klas szkół średnich (szczególnie szkół o profilu matematyczno-fizycznym). Książka ta może być z początku trudna dla uczniów, głównie ze względu na stosowanie rachunku wektorowego. Należy jednak przypuszczać, że przy odpowiedniej dozie wytrwałości może ona przynieść dużo pożytku.
Autor starał się wszędzie stosować jednolitą metodę przy rozwiązywaniu zadań, która w zasadzie polega na wykorzystaniu niewielkiej liczby podstawowych praw fizyki i w razie potrzeby, niewielkiej liczby pomocniczych wzorów.
Dla większej jasności wykładu, każdy rozdział poprzedzają podstawowe założenia teoretyczne.
W książce nie ma dokładnej odpowiedzi na pytanie, jak nauczyć uczniów rozwiązywania zadań, to już jest bowiem zagadnieniem metodyki nauczania.
Autor nie sądzi, aby udzielenie odpowiedzi na to zagadnienie było potrzebne w książce poświęconej bezpośrednio sposobom podejścia do rozwiązywania zadań i samemu rozwiązywaniu zadań z możliwie dużą ścisłością. Zadania są ułożone zasadniczo przez samego autora. Szereg zadań jest umyślnie dany w bardzo ogólnym sformułowaniu, aby nauczyć uczniów myśleć ogólnymi kategoriami bez zbytniego przyzwyczajania się do konkretnych danych. W tym samym celu w niektórych zadaniach nie są wyszczególnione wszystkie dane niezbędne do otrzymania odpowiedzi. Osoba rozwiązująca takie zadanie powinna sama wprowadzić brakujące dane, jeśli okażą się one niezbędne.

[image=5cyBtzsjwX]
WK KOBUSZKIN - Metodyka rozwiązywania zadań z fizyki PWN 1975.pdf 8.095 MB
Gathering some info...

Register and log in Isohunt and see no captcha anymore!

4000 symbols left
Hash 3FDE0B9CDBFF6C4AC3FD2BBD31FBAB056474DEB4