PRINS BERNHARD - Een politieke biografie - 1911-1986

Size 3.136 MB   0 seeders     Added 2012-12-14 19:42:23

To download or stream you need BitLord. Visit them at BitLord.com
WIM KLINKENBERG
PRINS BERNHARD
Een politieke biografie
1911-1986


In september 1936 verscheen de jonge prins Bernhard zur
Lippe-Biesterfeld in ons land als verloofde van kroonprinses Juliana.
Sindsdien is het niet meer stil geweest rond de flamboyante Duitse prins
die in Nederland en daarbuiten ongekende activiteiten aan de dag legde:
bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten, voorzitter van de
BlLDERBERG-conferenties en 'ambassadeur van het bedrijfsleven'.

Wim Klinkenberg heeft de handel en wandel van prins Bernhard sinds 1956
nauwlettend gevolgd, toen hij als eerste Nederlandse journalist de
politieke achtergronden van het HOFCONFLICT blootlegde - dit dank zij
zijn nauwe relatie met een van koningin Juliana's~betangrijkste
adviseurs. Hij onthulde tevens voor het eerst Bernhacdsjwerkkring bij de
geheime inlichtingen-afdeling van het nazi-concern IG FARBEN, die na de
Tweede Wereldoorlog rechtstreeks leidde tot zijn smeergeldaffaires bij
het multinationale bedrijfsleven.

Bij het eerste verschijnen van Klinkenbergs werk vielen hem overwegend
stilte, boycot en angstige kritiek ten deel. Inmiddels worden steeds
meer van Klinkenbergs stellingen bevestigd: in 1985 door 'gezaghebbende
onthullingen' over het Hofconflict en in 1986 door het openstellen van
vele dossiers over het VERRAAD VAN ARNHEM. Deze nieuwe, onveranderde
editie - in het nawoord geactualiseerd tot voorjaar 1986 - blijft 'een
naslagwerk inzake een machtig interessante periode van de geschiedenis',
die te belangrijk is om met de mantel der Oranje-liefde te bedekken. 
Als men de volle omvang van het drama-Bernhard wil kennen moet men het
werk raadplegen van Wim Klinkenberg, omdat dit een zo overweldigend
feitenmateriaal heeft bijeengebracht dat het al een wonder mag heten dat
Bernhard dit politiek heeft overleefd.

Nu ja, lang was het ook niet, want het aftreden van Juliana hield
natuurlijk verband met de onmogelijke positie waarin Bernhard was komen
te verkeren.

--

NAWOORD 1986
De erflater

Het verhaal - uit betrouwbare bron - is als volgt: Kort nadat dit boek
(eind oktober 1979) was verschenen, zaten aan een chique diner een
aantal corypheeën onzer natie aan. Tot hen behoorden minister-president
A.A.M. van Agt en de Prins der Nederlanden, toen nog echtgenoot van de -
eveneens aanwezige - koningin. 'Mijnheer van Agt,' heeft ZKH toen
uitgeroepen, 'wanneer maar de helft waar zou zijn van wat die
Klinkenberg over mij schrijft, zoudt u mij hier ter plaatse moeten
doodschieten!' Waarop Zijne Exellentie Dries antwoordde: 'Dat zou niet
verstandig zijn, Koninklijke Hoogheid, want dan zou morgen heel
Nederland dat boek kopen.' De executie ging dus niet door.

Het antwoord van Van Agt mag representatief worden genoemd voor het
dilemma waarmee de natie door dit boek werd geconfronteerd: het dilemma
van thans vijftig jaren aanwezigheid en handelen van Bernhard zur
Lippe-Biesterfeld in en namens het Koninkrijk der Nederlanden. Plus de
daaraan voorafgegane jaren die in de hoogste mate de entree van Bernhard
in september 1936 in Nederlands openbaarheid hebben bepaald.

De feiten, gebeurtenissen, raadsels die wij in de voorafgaande
bladzijden hebben beschreven, worden door niemand in hun kern - en
doorgaans evenmin in hun aanpalende verbanden - betwist of bestreden,
zij worden genegeerd. In ons 'Nawoord 1979' zijn we tot de conclusie
gekomen, dat 'systematisch de rol van deze "in Nederlandse nationaliteit
verpakte Duitser" - zoals een briefschrijver hem in De Volkskrant van
12.9.79 noemde ('een typische mof'; zo zou oud-minister Vredeling hem in
het kerstnummer 1985 van HP karakteriseren) - zal dienen te worden
onderzocht'. Door middel van een parlementaire enquête-bij-wet,
'waarmee tevens de onvergeeflijke lacune van de parlementaire enquête
1940-1945 zou worden goedgemaakt, die Bernhard zur Lippe geheel buiten
schot en zelfs buiten verhoor-onder-ede heeft gelaten'.


--

Ge OCR-ed en omgezet in pdf.
Wim Klinkenberg - Prins Bernhard - Een politieke biografie (3e druk, 1986).pdf 3.136 MB
Gathering some info...

Register and log in Isohunt and see no captcha anymore!

4000 symbols left
Hash 800c2f5aed5af9a94445831330550593e398c1bd