pod redakcją Lidii Wołoszynowej - Psychologia kliniczna i psychopedagogika specjalna PWN (1965) pdf pl

Size 15.38 MB   7 seeders     Added 2013-01-12 20:20:56

To download or stream you need BitLord. Visit them at BitLord.com
pod redakcją Lidii Wołoszynowej - Psychologia kliniczna i psychopedagogika specjalna PWN (1965) pdf pl

„Materiały do nauczania psychologii" wyrosły z coraz silniej w naszym kraju odczuwanego braku poważnej i dostępnej literatury psychologicznej, pomocnej w nauczaniu psychologii i przydatnej w samokształceniu. Istnieje duże zainteresowanie literaturą rozszerzającą zakres wiadomości podawanych w podręcznikach. Niezbędne są bardziej szczegółowe opracowania zaznajamiające z aktualnym stanem wiedzy psychologicznej, z jej współczesną problematyką, A uwydatniające jej związek z praktyką i życiem. Na potrzebę tę wskazują zarówno wykładowcy psychologii, nauczający młodzież i dorosłych na różnych szczeblach kształcenia psychologicznego, jak i studenci psychologii i pedagogiki oraz innych kierunków studiów, nauczyciele, którzy pragną uzupełnić swoje pedagogiczne wykształcenie, oraz osoby pracującej w wielu różnych zawodach, wymagających również pewnego zasobu wiedzy psychologicznej. Dotychczasowe wydawnictwa psychologiczne w Polsce nie mogą zaspokoić wciąż narastających w tej dziedzinie potrzeb.

md5: 94348211C29DF5956CFE5D9828FEB830
[image=cnRjZgAtks]
pod_redakcją_Lidii_Wołoszynowej-Psychologia_kliniczna_i_psychopedagogika_specjalna-PWN(1965).pdf 15.38 MB
Gathering some info...

Register and log in Isohunt and see no captcha anymore!

4000 symbols left
Hash 28727EF09B02C148FD6CC446939C974A51F074D7