Fagerström och Nilsson - Genus medier och masskulturer

Size 51.236 MB   0 seeders     Added 2013-01-14 18:31:57

To download or stream you need BitLord. Visit them at BitLord.com
Vi omges av ett ständigt informationsflöde; tidningar, tv, radio, internet och reklam- affischer sprider olika budskap med olika syften. I Genus, medier och masskultur urskiljs de stereotyper som sprids genom detta brus, och författarna visar hur dessa uttrycker föreställningar om feminiteter och maskuliniteter.
 
Boken diskuterar också hur kön och genus samverkar med andra kategorier som klass, etnicitet och sexualitet. I bokens analyser av bl.a. reklam, såpor och dataspel lyfts de mönster fram som styr vår syn på oss själva och andra, men författarna pekar även på hur motstånd kan skapas i de mest oväntade sammanhang.


Genus, medier och masskultur är en introduktion i medie- och masskulturanalys. Den hjälper läsaren att bli en kritisk granskare av hur maktstrukturer gör sig påminda i allas vår vardag, i medier som i andra sammanhang. Bokens exempel leder läsaren vidare till egna reflektioner och analyser.


Boken är främst avsedd för studerande på grundnivå inom medie- och kommunikationsvetenskap, kulturvetenskap, filmvetenskap, journalistik samt genusvetenskap.


Linda Fagerström är fil. dr i konstvetenskap och Maria Nilson är fil. dr i litteraturvetenskap.-------------------------------------Torrent downloaded from http://thepiratebay.se
s 118-131.pdf 4.511 MB
s 133-157.pdf 8.84 MB
s 25-49.pdf 8.624 MB
Gathering some info...

Register and log in Isohunt and see no captcha anymore!

4000 symbols left
Hash DC2ECF083F87475FD47BE71B3F05E76411D00231

Related torrents for "Fagerström och Nilsson - Genus medier och masskulturer"