Advokatens-rapport-om-Telia pdf

Size 3.191 MB   0 seeders     Added 2013-02-01 21:40:26

To download or stream you need BitLord. Visit them at BitLord.com
Mannheimer Swartlings utredning om huruvida företrädare för TeliaSonera gjort sig skyldig till brott. (168 sidor) \"Utredningen omfattar en bedömning enligt svensk rätt om företrädare för TeliaSonera gjort sig skyldig till korruptionsbrott eller penningtvätt och de frågor som hänger samman med en sådan bedömning. Denna utredning behandlar inte frågan om det är lämpligt eller inte att verka i ett land med ett korrupt system; inte heller behandlas frågan om TeliaSonera bort etablera verksamhet i Uzbekistan eller inte.\" Pressmeddelande Mannheimer Swartlings inquiry on whether representatives for TeliaSonera has committed any crime. (168 pages) \"The investigation includes an assessment according to Swedish law on whether representatives of TeliaSonera have committed a corruption offence or money laundering. This investigation does not address thematter of whether it is proper or not to conduct business in a country with a corrupt system; it also does not address the matter of whether or not TeliaSonera should have established operations in Uzbekistan.\" Pressrelease
Advokatens-rapport-om-Telia.pdf 3.191 MB
Gathering some info...

Register and log in Isohunt and see no captcha anymore!

4000 symbols left
Hash 35981CB8621791411314DDC687B7A9E68BBEFBD8