TPB.AFK.2013.SimonKlose_português_PT-BR.srt

Size 78.268 KB   2 seeders     Added 2013-02-12 15:28:32

To download or stream you need BitLord. Visit them at BitLord.com
              .                         
               x                         
              .X,                         
              cNMk       .                  
             ,OMWdO.     \',                  
            0MMd \'l   .:Oc                   
            \'MMM.  x  ..xMMK      .              
           .oWMWo  cl\'\';OMMMW,    ;o\'              
       l  .lkWMKc.  .;x:0MMMMMMMOl;\'.\'oXl  \'      .      
      cMc   :W:   \';xMMMMMMMMWKkockWMX.   l     ;\'      
      oN;d.  o.   xKWMMMMMNx:. .dNMMK.   o    ld       
     .M; ,x   ;  ,XMMMMMMW;    \':   .dNk        
     oO \'.o..xW; ,kMMMMMWNMM\' :OMMMMMMW\'    o\'  \'0MMk        
     0; . dxOMMO  OMMMMk..xWkWMMMMMMMMl    0MW..kWMM0         
     .d . \'dMMMMMx oMMW: .oNMMMMMMMMMMN    lWdcNMMMN.         
       ..XMMMMMMMX; kMl\'kMMMMMMMMMMMMMx    :MMMMMMM;         
       xNMMMMMMMMMMXo0WMMMMXd;.lMMMMMMl   .dNMMMMMMk          
       NMMMMMWXlccxWMMMXx:. .. .MMMMMMo  .d0MMMMMMMM\'          
      .XMMM0:XMNoKMMMMW..\'c.d. OMMMMMx  dMMMMMMMMMMX          
      ;.NMk .KMMMMMMMMW.c ....;0N.,WMN :NMMMMMMMMMMMK          
      : ,W\' OMMMMMMMMMM:.odkXNkdd,.;OMMNMMMMMMMMMMMMMM.          
  ;;.   : lXWMMMMMMMMMMM0ddlkdclkx..MMMMMMMMMMMMMMMMMMMk          
   :l;  :,NWWMMMMMMMMMMMMMoXMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMx         
    .lddO0WMMMOMMMMMMMMMMMMXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM0.        
    .cKMMMMMMMdMMMMMMMMMMMMMXkXK,cK0kkklxkkxWMMMMMMMMMMMMMMMx.       
    .MMMMMMWMMM0NMMN0KMNkxxxONNXk. xxlkddccdOdMMMOolNk:;::coxOXO:      
    KMMx:K0xxOWMMMNXNNWXWXNXOKMMd.,0.:ooxOKNWMMN  kd     .,\'.     
     dN: .;kNXNWWOMMMMM00XOXKWKMklKk lNX0k0XMMO,ooMXk:           
      ,;\'...\'l0MMMMMMMN:ld0cokllxXXW0OKKXWNN0O0KkKMxkc;l;         
          kOKMMXdc;;cdlldxO,:lOKXOkKOKXNMWXNXKK0N. .,d:        
          XolMMk:lcc;\',:,;oKKWMNWMMWMNWNXXWMMMWWWNKdx0;        
        .l0ONNcOMWOcc:xxdx0XMMMMWWNNNMX0WMMMMMMMMNXWWWW0;.   .;;.   
    .  d\' ,oWMMMMWNMMMX00WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXNMMMWMWKd;. kkcdX.  
   ,MkkWMMNKNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWK0ONN.  
 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
 ³                                      ³
 ³    ÛÛÛÛÛ Û Û ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ Û ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ Û  Û    ³
 ³     Û  Û Û Û   Û Û Û Û Û Û Û  Û  Û   Û Û Û Û Û  Û    ³
 ³     Û  ÛÛÛÛ ÛÛÛ  ÛÛÛÛ Û ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ  Û  ÛÛÛ  ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ ÛÛÛ     ³
 ³     Û  Û Û Û   Û  Û Û Û Û Û  Û  Û   Û Û Û Û  Û     ³
 ³     Û  Û Û ÛÛÛÛ Û  Û Û Û Û Û  Û  ÛÛÛÛ ÛÛÛÛ Û Û  Û     ³
 ³                                      ³
³                                      ³
 ³                                      ³
 ³                                      ³
 ³          TPB.AFK.2013.Legendas/Subtitles PT-BR          ³
 ³                                      ³
 ³              			               ³
 ³       LEGENDAS 100%, EXPRESSÕES, SENTIDO LITERÁRIO         ³
 ³                                      ³
 ³               REVISÃO v2.0                  ³
 ³                                      ³
 ³       Conheça nosso site e sabia mais sobre o nosso trabalho     ³
 ³                                      ³
 ³             http://www.insanodigital.net            ³
 ³                                      ³
 ³               by NuseDoose and RFA              ³
 ³                                      ³
 ³ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄij		
TPB.AFK.2013.SimonKlose_português_PT-BR.srt 78.268 KB
Gathering some info...

Register and log in Isohunt and see no captcha anymore!

4000 symbols left
Hash 9b2cad9193ab5541f952ba6f8f0a5534528e4fa7