Welke zegeningen mag u door Jezus’ Bloed ontvangen Haast teveel om op te noemen.pdf

Size 36.523 KB   0 seeders     Added 2013-04-20 22:32:27

To download or stream you need BitLord. Visit them at BitLord.com
Indien u uw zonden bij God belijdt, dan mag u door het gestorte Bloed van Jezus
vergevingvan ál uw zonden en misdaden ontvangen (Matt. 26:28; Rom. 3:25; Col. 1:14; Efez. 
1:7; Hebr. 9:22).  En, gelooft u mij, geliefde lezers, er is geen zonde te groot om vergeven 
te worden! Want vlak voordat Jezus aan het kruis stierf, was er een moordenaar die 
naast Hem aan een ander kruis hing en hij ontving vergeving van Jezus.
Zo mogelijk moet u natuurlijk ook bij uw medemensen deverkeerde dingen recht-zetten en in orde maken

•Naast vergeving ontvangt u door Jezus’ Bloed dan vervolgens óók de reinigingvan 
al uw zonden. Van al uw reeds gepleegde zonden als u nú Jezus aanneemt, maar 
ook later indien u onverhoopt weer zou hebben gezondigd. 
Jezus’ Bloed maakt uw hart volkomen schoon (Hebr. 9:22; 1 Joh. 1:7; Openb. 1:5; Openb. 7:14). 

•Jezus’ Bloed vergeeft en reinigt niet alleen uw zonden. Het verlostu ook van al uw 
zonden en banden. Dus het geloof in Zijn Bloed maakt u vrij (Efez. 1:7; Col. 1:14; Hebr. 9:12).
De knellende greep van de verslavingen aan wat dan ook wordt verbroken, zodat u 
voortaan zo vrij als een vogeltje in de lucht zult zijn. 

•Indien uw zonden vergeven en gereinigd zijn en u bent van de zonden verlost, dan 
mag u voor God staan alsof u nog nooit heeft gezondigd. Jezus’ Bloed heeft u 
namelijk ook gerechtvaardigd. Hierdoor is de boosheid van God over uw zo zondige 
leven aan u voorbij gegaan (Rom. 5:9; 3:25-26). Jezus Christus droeg immers uw straf. 
Voortaan ziet God u als een rechtvaardig mens en nietmeer als onrechtvaardig. 

•Vanaf nu bent u door het Bloed van Jezus verzoendmet God en hebt u ook vrede
met Hem. Ja, het geloof dat Jezus aan het kruis voor ustierf en Zijn Bloed vergoot, 
brengt diepe rust en vrede in uw hart. De zware lastin uw hart is weggenomen, want 
vanaf nu bent u met God verzoend. De vrede is getekend (Col. 1:19-20; Rom. 3:25; 5:1,11).

•Weet u wat ook zo bijzonder is? Door het geloof in Jezus’ Bloed wordt zelfs uw 
geweten gereinigd. Uw hart werd door het Bloed schoon gewassen, maar ookuw 
geweten wordt vrijgemaakt en gereinigd. Het geweten klaagt u niet meer aan met 
betrekking tot alles wat u ooit fout deed (Hebr. 9:14).

•Geliefde lezers, al deze voorrechten mag u genieten als u Jezus als uw verlosser 
aanneemt en gelooft in Zijn vergoten Bloed. Maar Zijn Bloed doet nog méér voor u. 
Door Zijn Bloed wordt u een kind van God, dus een lid van Zijn familie. Hij wordt uw 
Vader, waardoor u automatisch onder Zijn bijzondere bescherming staat. U wordt een 
lid van Gods volk, u wordt een koningskind en een priester (Joh. 1:12; 1 Petr. 2:9-10; Openb. 
1:5-6).  Dus al geniet u slechts een bijstandsuitkering, al heeftu slechts een schoon-maakbaantje, ook al heeft u slechts een heel geringe opleiding genoten. Als kind van 
God bent u nu een prins in de goddelijke familie geworden en geen armoedzaaier 
meer. Voortaan mag u trots zijn op uw positie en uw nieuwe leven.

•Als u door het geloof Gods kind bent geworden, zal God ook alles doen om ervoor te 
zorgen, dat u niet meer terug valt in een zondig leven. God zal ervoor zorgen dat u 
3
zich niet meer thuisvoelt in die zondige sfeer. Hij zal uw leven door Jezus’ Bloed 
heiligen, dat wil zeggen afzonderen van de wereld en van dezonden (Hebr. 13:12). 

•En God zal door Jezus’ Bloed u ook de kracht geven om al de verzoekingen en 
verleidingen tot zonde te wederstaan en te overwinnen (Jak. 4:7; Openb. 12:10-11).
Voortaan bent u geen verliezer meer, als de verleidingen aan de deur van uw hart 
kloppen. 

•Als nieuwgeboren kind van God heeft u in uw leven door het Bloed van Jezus zelfs 
voortdurend toegangtot het allerheiligdom van de hemel. Steeds weer opnieuw en 
dagelijks mag u met al uw problemen voor God in de hemel verschijnen en Hij zal u 
helpen (Efez. 2:13; Hebr. 10:19-22). 

•En weet u wat de klap op de vuurpijl zal zijn? Bijuw bekering heeft u door het Bloed 
van Jezus het eeuwige levenontvangen. Als uw aardse leven teneinde is, wacht op
u de zaligheid van het eeuwige leven in de hemel (Joh. 6:53-54; Openb. 7:14-17).De eeuwige 
straf voor de zonden is immers aan u voorbij gegaan (Ex. 12:13).		
Welke zegeningen mag u door Jezus’ Bloed ontvangen Haast teveel om op te noemen.pdf 36.523 KB
Gathering some info...

Register and log in Isohunt and see no captcha anymore!

4000 symbols left
Hash ff333c3a74714e848f36a212176cc36513915bc0