VA - Trance Pro-Motion (May 2013)

Size 746.027 MB   0 seeders     Added 2013-05-05 19:52:50

Stream torrent
Starting‥ You need BitLord! Get it from BitLord.com
To download or stream you need BitLord. Visit them at BitLord.com
ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ» ÉÄËÄÄËÄÄÄËÄÄÄÄËÍÄÄÄÍËÍÄÄÄÍËÄÄÄÄËÄÄÄËÄÄËÄ» ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ»
Èΰ°°°°°°°°°°°ÈÍÄÍÍÍÍÍÄͼÍÊÍÍÊÍÍÍÊÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÊÍÍÍÊÍÍÊÍÈÍÄÍÍÍÍÍÄͼ°°°°°°°°°°°°Î¼
Í ÄÄ°°±±±²² ²²±±±°°ÄÄ Í
ßÍ .__ .___ .___ __ Íß 
±² | |__ ____ _____ __| _/__| _/____ ____ | | __ ²±
±º | | _/ __ __ / __ |/ __ |/ _ _/ ___| |/ / º±
±º | Y ___/ / __ / /_/ / /_/ (  ) ___| < º±
º |___| /___ >____ |____ ____ |____/ ___ >__|_ º
ɼ / / / / / / / Ȼ
º º
º º
±³ÃÁ Á´³±
ɼËÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍËÈ»
Èμ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Èμ
ÈÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ» ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄͼ
ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄͼ proudly presents: ÈÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ»
ÈΠμ
ÉÊÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ» ÉÄËÄÄËÄÄÄËÄÄÄÄËÍÄÄÄÍËÍÄÄÄÍËÄÄÄÄËÄÄÄËÄÄËÄ» ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÊ»
ÈÎ ÈÍÄÍÍÍÍÍÄͼÍÊÍÍÊÍÍÍÊÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÊÍÍÍÊÍÍÊÍÈÍÄÍÍÍÍÍÄͼ μ
±³ ÉÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍ» ³±
±³ º VA - Trance Pro-Motion (May 2013) º ³±
±³ ÈÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄͼ ³±
±³ ³±
ɼËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÈ»
Èμ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Èμ
ÌÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͹
º º
º Artist...............: Various Artists º
º Album................: VA - Trance Pro-Motion (May 2013) º
º Genre................: Trance º
º Source...............: WEB º
º CD's.................: 04 º
º Year.................: 2013 º
º Ripper...............: EAC (Secure mode) / LAME 3.92 & Asus CD-S520 º
º Codec................: LAME 3.96 º
º Version..............: MPEG 1 Layer III º
º Quality..............: Insane, (avg. bitrate: 320kbps) º
º Channels.............: Joint Stereo / 44100 hz º
º Tags.................: ID3 v1.1, ID3 v2.3 º
º Information..........: http://beatport.com º
º º
º Included.............: NFO º
º Covers...............: Front º
ÈÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ» ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄͼ
ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄͼ Tracklist: ÈÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ»
Î Î
º º
º º
º º
º CD1: º
º º
º º
º 01 - Abstract Vision & Elite Electronic - Alive (Original Mix) º
º º
º 02 - Alex Larichev & Rusty Spica - We Are One (Original Mix) º
º º
º 03 - Armin Van Buuren ft Trevor Guthrie - This Is What It Feels Like (W&W Remix) º
º º
º 04 - Ashley Wallbridge - Yin-Yang (Original Mix) º
º º
º 05 - August Vila - Robot (Original Mix) º
º º
º 06 - Ben Gold - Mesocyclone (Original Mix) º
º º
º 07 - Antillas & Dankann - Evolution (Club Mix) º
º º
º 08 - Corderoy - Debacle (Original Mix) º
º º
º 09 - Nikhil Prakash - Circus º
º º
º 10 - SkyKeeper, Holbrook - Borderline (Aaron Camz Remix) º
º º
º 11 - Araya & Mark Dreamer - Con Rafal (EDU Remix) º
º º
º 12 - Beat Service - Aurora (Orginal Mix) º
º º
º 13 - Richard Durand - Radical (Original Mix) º
º º
º º
º º
º º
º Playing Time....01:13:10 º
º Total Size......167MB º
º º
º º
º º
º CD2: º
º º
º º
º 01 - August Vila - The Phoenix (Original Mix) º
º º
º 02 - Danny Fervent - 4 A Moment (Original Mix) º
º º
º 03 - Denis Kenzo - Sunrise (Lence & Pluton Remix) º
º º
º 04 - Mark Sixma - Requiem (Original Mix) º
º º
º 05 - Super8 & Tab - L.A. (Original Mix) º
º º
º 06 - Tommy Baynen - An Ocean Without Water (Original Mix) º
º º
º 07 - Victor - Power Of Love (Alter Future Remix) º
º º
º 08 - Estiva, Jeera Lert - Come Home (Original Mix) º
º º
º 09 - Feri - Cold But Gold (Original Mix) º
º º
º 10 - Freak Fabrique - Idioteque (Bellincampi Remix) º
º º
º 11 - Genix - Stateside (Original Mix) º
º º
º 12 - Hollymy And M.pravda - Pulse (Original Mix) º
º º
º 13 - Karanda - Banshee (Original Mix) º
º º
º º
º º
º º
º º
º Playing Time....01:17:41 º
º Total Size......177MB º
º º
º º
º º
º CD3: º
º º
º º
º 01 - Ex-plosion, Fergie & Sadrian - Caravan (Original Mix) º
º º
º 02 - Karanda - Zazzy (Original Mix) º
º º
º 03 - Kiholm And Kris O'neil Featuring Roberta Harrison - Nothing Remains º
º º
º 04 - Steve Dekler - Over The Moon º
º º
º 05 - Styller - EPR Paradox (Original Mix) º
º º
º 06 - Wellenrausch - F. A. R. (Las Salinas Vocal Mix) º
º º
º 07 - Store N Forward Feat Hannah Ray - Hero (Original Mix) º
º º
º 08 - BluSkay - Maya (Denis Sender Remix) º
º º
º 09 - Touchstone - Light Wave (George Kamelon Remix) º
º º
º 10 - Alex Blest - Your Heaven (Audiko Remix) º
º º
º 11 - Alexandre Bergheau - Damavand (Original Mix) º
º º
º 12 - Bogdan Vix - Gratitude (Original Mix) º
º º
º º
º º
º º
º º
º Playing Time....01:13:40 º
º Total Size......168MB º
º º
º º
º º
º CD4: º
º º
º º
º 01 - Mosahar - Pure Emotion (Damian Wasse Remix) º
º º
º 02 - Brian Cameron - Fatality (Original Mix) º
º º
º 03 - Damien Fox - Power Shell (Original Mix) º
º º
º 04 - Jase Thirlwall - Ram Raid (Original Mix) º
º º
º 05 - Johan Ekman - Bring It (Original Mix) º
º º
º 06 - Kago Pengchi & Alexan - Sagarmatha (Original Mix) º
º º
º 07 - Mark Sherry - My Love (Darren Porter Remix) º
º º
º 08 - Matt Chowski - One Wish (Mcrae & Pirie Remix) º
º º
º 09 - Matt Holliday - Tashana (Original Mix) º
º º
º 10 - Miroslav Vrlik - November (Witness45 Remix) º
º º
º 11 - Reverse - Empty Promises (Johan Ekman Remix) º
º º
º º
º º
º º
º º
º Playing Time....01:26:24 º
º Total Size......175MB º
º º
º º
º º
º º
º º
º º
º NFO generated on.....: 03-05-2013 º
º º
²³ ³±
²³ ³±
ɼËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÈ»
Èμ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Èμ
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ» ÉÄËÄÄËÄÄÄËÄÄÄÄËÍÄÄÄÍËÍÄÄÄÍËÄÄÄÄËÄÄÄËÄÄËÄ» ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ»
ÈÎÍÍÍÍ» ÈÍÄÍÍÍÍÍÄͼÍÊÍÍÊÍÍÍÊÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÊÍÍÍÊÍÍÊÍÈÍÄÍÍÍÍÍÄͼ ÉÍÍÍÍμ
ÉΠλ
º º
º ET needs to control their admins. Taker should be spanked! º
º º
º Don`t mess with 1337x members and call us Non-Trusted! º
º º
º War can easily be started, take necessary actions and keep the peace! º
º º
º º
ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ» ÉÄËÄÄËÄÄÄËÄÄÄÄËÍÄÄÄÍËÍÄÄÄÍËÄÄÄÄËÄÄÄËÄÄËÄ» ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ»
ÈÎ ÈÍÄÍÍÍÍÍÄͼÍÊÍÍÊÍÍÍÊÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÊÍÍÍÊÍÍÊÍÈÍÄÍÍÍÍÍÄͼ μ
Ȼ ɼ
±º These mixes are made for promotional purpose only! º±
±³ ³±
±³ If you like some of these tracks, purchase them! ³±
±³ ³±
±³ Check the buy_links.nfo for more info. ³±
ɼËÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÍËÈ»
Èμ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Èμ
ÈÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ» ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄͼ
ÉÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄͼ ÈÍÄÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÄÍ»
ÈΠμ
º Headdock is proud to have the following EDM artists º
º º
º in the Special Edition Members group: º
º º
º Spoonhead, Morttagua, Active Limbic System, Joe Luthor, Terri B! º
º Janeiro Tones, Carlo Frasca, Deejayz On Fyre, Xosi, Undercontrol º
º Jens Jacob, Artur Akopov, Philip Estevez, Talitha Taylor, Alberto Caput º 
ɼËÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍËÈ»
Èμ Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Ð Èμ
ÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ
VA - Trance Pro-Motion (May 2013)/CD1/01 - Abstract Vision & Elite Electronic - Alive (Original Mix).mp3 15.865 MB
VA - Trance Pro-Motion (May 2013)/CD1/02 - Alex Larichev & Rusty Spica - We Are One (Original Mix).mp3 14.906 MB
VA - Trance Pro-Motion (May 2013)/CD1/03 - Armin Van Buuren ft Trevor Guthrie - This Is What It Feels Like (W&W Remix).mp3 13.281 MB
Gathering some info...

Register and log in Isohunt and see no captcha anymore!

4000 symbols left
Hash 0fbfb5ba50a793ef7d080df7dd60e65e5737141e