Jan_Guillou_-_Vagen_till_Jerusalem-1998-MOBI-ePUB-PDF-eBOOK-SE-nwn

Size 3.055 MB   0 seeders     Added 2013-05-06 02:53:51

To download or stream you need BitLord. Visit them at BitLord.com
Jan_Guillou_-_Vagen_till_Jerusalem-1998-MOBI-ePUB-PDF-eBOOK-SE-nwn
Detta är berättelsen om hur Arn, sedan han blivit moderlös, tas om hand av 
cisterciensermunkarna vid Varnhems kloster och av dem får den yppersta av sin 
tids andliga och världsliga bildning. Av den väldige broder Guilbert de Beaune 
lär han sig också hantera båge och svärd som en riddare utan fruktan och tadel. 
Ty cisterciensermunkarna har förstått att Arn nog inte är ämnad att bli en 
klosterbroder utan skulle kunna göra mera nytta som en Kristi stridsman och 
trons försvarare i Det heliga landet. Om dessa planer är emellertid Arn okunnig 
när han som 17-åring återvänder till fädernegården, där han ofrivilligt dras 
in i de pågående intrigerna mellan rivaliserande tronpretendenter i ett 
av maktstrider sönderslitet Sverige.		
Jan_Guillou_-_Vagen_till_Jerusalem-1998-MOBI-ePUB-PDF-eBOOK-SE-nwn/Jan_Guillou_Vagen_till_Jerusalem.pdf 1.445 MB
Jan_Guillou_-_Vagen_till_Jerusalem-1998-MOBI-ePUB-PDF-eBOOK-SE-nwn/Jan_Guillou_Vagen_till_Jerusalem.epub 601.297 KB
Jan_Guillou_-_Vagen_till_Jerusalem-1998-MOBI-ePUB-PDF-eBOOK-SE-nwn/Jan_Guillou_Vagen till Jerusalem.mobi 1.007 MB
Gathering some info...

Register and log in Isohunt and see no captcha anymore!

4000 symbols left
Hash a2d701ed0297a080eb375877a7f7ece98ccb94c1